Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Przewiń

Vitae Valor I

I Festiwal Filmowy „Vitae Valor“ - Tarnów 2000 odbył się w dniach 17-23 listopada 2000 roku w Tarnowie,  w kinie „Marzenie“

Wtedy to było...

Idea

Hasło „Vitae Valor“ (czyli „Wartość Życia“) określa charakter festiwalu i zamierzenia organizatorów. Festiwal ma na celu prezentację i upowszechnianie tych dzieł filmowych, których treścią i przesłaniem jest podkreślanie znaczenia ludzkiego życia jako wartości opartej na fundamentach moralnych, etycznych, duchowych i metafizycznych. Ma też stwarzać okazję do popularyzowania tych wartości poprzez projekcje filmowe, dyskusje, spotkania z zaproszonymi gośćmi, imprezy towarzyszące.

Założenia programowe Festiwalu „Vitae Valor“ nie opierają się wyłącznie na prezentacji filmów najnowszych, ale także na sięganiu do bliższej i dalszej historii kina, zarówno polskiego, jak i światowego. Stąd możliwość ułożenia programu w sposób przekrojowy, według określonego klucza tematycznego.

Na program I Festiwalu Filmowego „Vitae Valor“ składają się następujące hasła-tematy:

  1. Krzysztof Zanussi jako czołowy reżyser europejskiego kina, podejmujący stale w swej twórczości temat wartości i  godności życia. Stąd w programie retrospektywny zestaw kilku filmów tego twórcy - od dyplomowej etiudy szkolnej Śmierć prowincjała po utwór najnowszy, zatytułowany Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, nagrodzony w lipcu br. Grand Prix - „Złotym Świętym Jerzym“ na XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie oraz "Złotymi Lwami" na XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
    Projekcjom towarzyszyć będzie osobisty udział Krzysztofa Zanussiego, spotkania z nim oraz wręczenie reżyserowi Nagrody Festiwalu - statuetki „Vitae Valor“ za całokształt twórczości.
  2. 80. rocznica kanonizowania Joanny d`Arc. Losy tej niezwykłej postaci (w wieku 19 lat spalonej na stosie w 1431 roku,  w 25 lat później zrehabilitowanej, a w 1920 roku ogłoszonej przez Kościół świętą) przedstawione zostały na przestrzeni dziejów kina w 15 filmach. Prezentacja 4 spośród nich ( Męczeństwo Joanny d`Arc /1928/, Proces Joanny d`Arc /1961/, Początek /1970/, Joanna d`Arc /1999/ ) pozwoliłaby przybliżyć osobę tej niezwykłej świętej. Temu celowi służyłby również włączony do programu wykład red. Jerzego Płażewskiego zatytułowany „Filmowe wizerunki Joanny d`Arc“.
    Uzupełnieniem tego mini przeglądu będzie emisja z taśmy wideo spektaklu Teatru Telewizji pt. "Skowronek" Jeana Anouilha w reż. Krzysztofa Zanussiego, poświęconego osobie Joanny d'Arc.
  3. Współczesne kino zagraniczne podejmujące temat wartości i godności życia. Wśród zaprezentowanych w tym zestawie utworów znalazłyby się m.in.: węgierski film dokumentalny Misja - który to utwór, a także losy jego bohatera, węgierskiego mistrza olimpijskiego i mistrza świata w pięcioboju, Andrása Balczó, stanowiły inspirację dla Krzysztofa Zanussiego do napisania scenariusza filmu Constans. Bohater Misji, András Balczó, będzie gościem Festiwalu „Vitae Valor“, a spotkanie z nim poprowadzą: red. Bohdan Tomaszewski, red. Adam Horoszczak i red. Wojciech Kuczok.

Również w tym bloku tematycznym znajdzie się australijsko-angielski film fabularny Blask. Obraz ten zdobył w 1998 roku podczas VIII Tarnowskiej Panoramy Filmowej nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Oddziału w Tarnowie, dla najlepszego filmu zagranicznego na polskich ekranach w 1997 roku. Projekcja filmu zostanie połączona z wręczeniem tej nagrody dystrybutorowi Blasku - firmie "Vision".

W skrócie

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.