Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Przewiń

Vitae Valor II

Wtedy to było...

Idea

Hasło „Vitae Valor“ (czyli „Wartość Życia“) określa charakter festiwalu i zamierzenia organizatorów. Festiwal ma na celu prezentację i upowszechnianie tych dzieł filmowych, których treścią i przesłaniem jest podkreślanie znaczenia ludzkiego życia jako wartości opartej na fundamentach moralnych, etycznych, duchowych i metafizycznych. Ma też stwarzać okazję do popularyzowania tych wartości poprzez projekcje filmowe, dyskusje, spotkania z zaproszonymi gośćmi, imprezy towarzyszące.

Założenia programowe Festiwalu „Vitae Valor“ nie opierają się wyłącznie na prezentacji filmów najnowszych, ale także na sięganiu do bliższej i dalszej historii kina, zarówno polskiego, jak i światowego. Stąd możliwość ułożenia programu w sposób przekrojowy, według określonego klucza tematycznego.

W skrócie

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.