Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Przewiń
Blog

Do poczytania i nie tylko

Historia Vitae Valor,VV 2021

Oblicza wolności – Vitae Valor 2021

Postawiliśmy wielkie pytania i szukaliśmy na nie odpowiedzi. Szukaliśmy W O L N O Ś C I.
Chceliśmy poznać jej oblicza 2021.
05.12 – 12.12.2021 XI edycja Tarnowskiego Festiwalu Filmowego V I T A E V A L O R
! pod hasłem „Oblicza wolności” (Przejdź do archiwalnej strony Vitae Valor 2021)
Festiwal Filmowy V I T A E V A L O R to festiwal ludzi stawiających pytania. Festiwal
ludzi świadomych, że na niektóre z nich trudno będzie odpowiedzieć, bądź odpowiedź będzie
trudna i wymagająca pogłębionej analizy. Festiwal jest P O S Z U K I W A N I E M prawdy
o Nas – naszych relacjach z innymi, jest sięganiem w głąb człowieka i jego życia, które
/odwołując się do ubiegłorocznej edycji/ jest pełne konfliktów i wewnętrznych zderzeń racji,
poglądów, myśli. Festiwal jest nie tylko obrazem, ale także słowem, które poza projekcjami
wybrzmiewa w panelach dyskusyjnych.

W roku 2021 tematem przewodnim były O B L I C Z A W O L N O Ś C I.

Poszukiwaliśmy różnych jej wizerunków, wpatrywaliśmy się w jej powiązania ze światem
artystycznym, literackim a także społeczno – politycznym. Pragnienie wolności, jest
pragnieniem każdego z Nas. Wszyscy bowiem, chcemy być wolni, mieć wpływ na nasze
decyzje, być samodzielnymi w swoich działaniach i w swoim myśleniu. Wolność nie jest nam
dana. Należy jej szukać i o nią – na różnych etapach swojego życia walczyć. To wyzwanie, to
trud. To także szansa na budowanie świadomego społeczeństwa, w którym wolność jest
wartością, jest odkrywaniem relacji z drugim człowiekiem, próbą nadania jej głębszego
wymiaru, który ostatecznie doprowadza do spotkania i podjęcia dialogu.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.