Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Przewiń
Blog

Do poczytania i nie tylko

Newsy

Vitae Valor 2021

Stawiamy wielkie pytania i szukamy na nie odpowiedzi. Szukamy W O L N O Ś C I. Chcemy poznać jej oblicza 2021.

05.12 – 12.12.2021 XI edycja Tarnowskiego Festiwalu Filmowego V I T A E V A L O R! pod hasłem „Oblicza wolności”

Festiwal Filmowy V I T A E V A L O R to festiwal ludzi stawiających pytania. Festiwal ludzi świadomych, że na niektóre z nich trudno będzie odpowiedzieć, bądź odpowiedź będzie trudna i wymagająca pogłębionej analizy. Festiwal jest P O S Z U K I W A N I E M prawdy o Nas – naszych relacjach z innymi, jest sięganiem w głąb człowieka i jego życia, które /odwołując się do ubiegłorocznej edycji/ jest pełne konfliktów i wewnętrznych zderzeń racji, poglądów, myśli. Festiwal jest nie tylko obrazem, ale także słowem, które poza projekcjami wybrzmiewa w panelach dyskusyjnych.

W tym roku tematem przewodnim będą O B L I C Z A W O L N O Ś C I.

Poszukujemy różnych jej wizerunków, będziemy wpatrywać się w jej powiązania ze światem artystycznym, literackim a także społeczno – politycznym. Pragnienie wolności, jest pragnieniem każdego z Nas. Wszyscy bowiem, chcemy być wolni, mieć wpływ na nasze decyzje, być samodzielnymi w swoich działaniach i w swoim myśleniu. Wolność nie jest nam dana. Należy jej szukać i o nią – na różnych etapach swojego życia walczyć. To wyzwanie, to trud. To także szansa na budowanie świadomego społeczeństwa, w którym wolność jest wartością, jest odkrywaniem relacji z drugim człowiekiem, próbą nadania jej głębszego wymiaru, który ostatecznie doprowadza do spotkania i podjęcia dialogu.

Festiwal stawia więc pytania o to, czym jest wolność i jaka jest jej dzisiejsza definicja w tak szybko zmieniającym się świecie. Integralnym pytaniem jest także pytanie o kondycję współczesnego człowieka, który coraz częściej utożsamiany jest z różnym zniewoleniem – nie tylko na płaszczyźnie nałogów. Pojęcia takie jak smartfonizm, martwica społeczna stają się dzisiaj zaprzeczeniem wolności. Czy zatem jesteśmy w pełni wolni? Gdzie jest granica bycia człowiekiem wolnym? Czy potrafimy ją wskazać? Co z wolnością polityczną, wolnością słowa? W końcu wolność, czyli co? – to pytanie, które jako twórcy festiwalu chcemy postawić i szukać na nie odpowiedzi w czterech wybranych obszarach naszego życia: ekonomii i polityki, Internetu i nowych technologii, wolności artystycznej i twórczej a także wolności sprawczej rozumianej jako sposób tworzenia dobra w otaczającej nas rzeczywistości lub odwrotnie, jako coś , co jest destrukcyjne i burzące. Wierzymy, że wewnętrznie człowiek jest w stanie podjąć dialog i rozmowę z każdym – zachowując swoje poglądy, ale także szanując odmienność myśli drugiego. Może stać się ogniwem z łańcucha., które łączy a nie dzieli. Stając się w ten sposób mostem. Sprawczość zatem jest pewnego rodzaju potwierdzeniem wewnętrznej wolności.

Symboliczną opowieścią samej tematyki festiwalu jest jego plakat, autorstwa Piotra Barszczowskiego. Łańcuch przywołuje na myśl zniewolenie, brak szerszej perspektywy, ograniczenie wolności czy uwięzienie. Jednak w tym przekazie, jest jeszcze jeden istotny element, to jedno z koluszek, które wymyka się takiej charakterystyce. To środkowe ogniwo, – swoją innością, swoimi pragnieniami, marzeniami czy poglądami zmienia wygląd całego łańcucha. Nie naruszając, nie zrywając przy tym jego konstrukcji! Trwa w niej, chce budować i podtrzymywać relacje, tworzyć więź, doświadczać bliskości drugiego, jednocześnie będąc zanurzonym w świadomości bycia innym. To właśnie dzięki temu jednemu elementowi, zmienia się również opis samego łańcucha. Nie jest to już tylko stary, zardzewiały przedmiot. Łańcuch jest czymś więcej, czymś co trudno uchwycić, nazwać. Jedno pozostaje pewne, od teraz łańcuch jest w  procesie zmian. W procesie budowania i nazywania siebie na nowo. Jest wolny.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.