Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Przewiń
Blog

Do poczytania i nie tylko

Historia Vitae Valor

Wszystko zaczęło się od… Filipinów?

Aby poszukiwać początków idei stworzenia Festiwalu Vitae Valor, musimy cofnąć się aż do przełomu wieków. Już wtedy festiwal zaznaczył swą obecność w internecie i niczym z kapsuły czasu możemy wydobyć myśli, kierunki oraz tematykę festiwalu. Możemy odkryć jak znamienitych miał gości, jaki rodzaj sztuki filmowej prezentował i co wnosił w kulturalny pejzaż Tarnowa. W przepastnych archiwach sieci tak czytamy zatem o pierwszej edycji:

„Inicjatywa zorganizowania Festiwalu o takim charakterze wyszła od Oratorium im. św. Filipa Neri w Tarnowie. Oratorium formalnie istnieje od 1998 roku. Wyrosło ono bezpośrednio z tradycji organizowanych od roku 1995 przy Kościele Księży Filipinów w Tarnowie letnich i  zimowych wakacji dla dzieci z rodzin ubogich lub zagrożonych patologią. Oratoria są nawiązaniem do włoskich inicjatyw w tej dziedzinie, a przede wszystkim są kontynuacją spotkań oratoryjnych zapoczątkowanych w XVI wieku w Rzymie przez św. Filipa Neri, a kontynuowanych przez św. Franciszka Salezego i św. Jana Bosco…”

„…Dochód z Festiwalu przeznaczony zostanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku w lutym 2001 roku dla dzieci szczególnej troski

     Wśród innych inicjatyw Oratorium można wymienić m.in. organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Fantastyczne Śpiewanie“ (w tym roku w Tarnowie koncert 100-osobowego amerykańskiego zespołu The Challenge 2000, koncert Sala Solo), realizację programu teatralnego oraz program wydawniczy (czasopismo „Przejście“, otwarcie Oficyny Wydawniczej Oratorium, wydanie kasety i  płyty kompaktowej zespołów Deys i  Bardzo Orkiestra).

     W związku z Festiwalem „Vitae Valor“ Oratorium podjęło rozmowy z wieloma organizacjami i instytucjami. Niektóre z nich włączyły się do pracy w przygotowanie I edycji imprezy. W wyniku wspólnych ustaleń współorganizatorem Festiwalu, obok Oratorium im. św. Filipa Neri, jest Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej. Między innymi, zadaniem Akcji będzie przygotowanie Festiwalu w innych miastach diecezji tarnowskiej, w oparciu o lokalne koła AKDT.

     Sprawą doniosłej wagi jest fakt, iż na prośbę organizatorów oficjalny patronat nad Festiwalem objął Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, ks. biskup Wiktor Skworc.

     I Festiwal Filmowy „Vitae Valor“ – Tarnów 2000 odbędzie się w dniach 17-23 listopada 2000 roku w Tarnowie,  w kinie „Marzenie“.” [1]

[1] Tekst powstał na podstawie archiwum internetowego zawartości pierwszej strony festiwalu http://www.vv.art.pl © 2000 Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.